Неділя, 16.06.2019, 02:40
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ТУРИЗМ
ЗАСТАВНІВЩИНА ІНВЕСТИЦІЙНА
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
ПІДПРИЄМНИЦТВО І РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Місцевий розвиток орієнтований на громаду
Архів записів

Державний реєстратор

УВАГА! До відома юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців

  

Щодо впровадження нової КВЕД (перекодировка) з 01 січня 2012 року набуває чинності затверджений Держспоживстандартом (наказ від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530) національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД)

Період  01.01.2011 до 31.12.2012 є періодом проведення заходів щодо переходу органів державної статистики та інших органів державної влади, які є користувачами Класифікації, на нову КВЕД, в цей період будуть діяти як старі так і нові КВЕД.

Для зміни старого КВЕД на новий КВЕД ФІЗИЧНІ ОСОБИ -підприємці повинні подати державному реєстратору наступні документи:

1.  Заповнену машинописом або друкованими літерами реєстраційну картку форму №11 (зразок заповнення форми №11 додається).

2.  Паспорт, ідентифікаційний номер мати при собі.

3.         Свідоцтво про сплату єдиною податку.

      Для зміни старого КВЕД на новий КВЕД ЮРИДИЧНІ ОСОБИ повинні подати державному реєстратору наступні документи:

1.  Заповнену машинописом або друкованими буквами реєстраційну картку форму № 4 (зразок заповнення форми №4 додається).

2.        Паспорт, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ юридичної особи.

3.        Свідоцтво про сплату єдиного податку.
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності запроваджена з метою надання офіційного статусу суб’єкту підприємництва для реалізації його права на підприємницьку діяльність, закріплену ст. 42 Конституції України.

Державна реєстрація здійснюється з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України на підставі Закону України від 15 травня 2003 року № 755-ІV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (далі – Закон), який набрав чинності 1 липня 2004 року. Державна реєстрація проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської (міста обласного значення) ради або у райдержадміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця шляхом занесення до Єдиного державного реєстру та видачі свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб – платників податків.

Строки державної реєстрації:

- юридичних осіб - не більше 3 робочих днів;

- фізичних осіб - не більше 2 робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації.

Документи, що подаються для державної реєстрації юридичної особи:

- заповнена реєстраційна картка;

- примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (установчі документи юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом; підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути засвідчені нотаріально – ст. 8 Закону);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.

Додатково надаються:

- чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи – у разі, якщо проводилось резервування найменування юридичної особи;

- копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання – у випадках, передбачених законом;

- документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи у розмірі, встановленому законом – у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимогу щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу);

- копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема, на умовах оренди – у разі державної реєстрації селянського (фермерського) господарства;

- документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема, витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру, легалізований у встановленому порядку – у разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

Документи, що подаються для державної реєстрації фізичної особи:

- заповнена реєстраційна картка;

- копія довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;

- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця, якщо вони не передбачені Законом (ст. 24, 42 Закону).

Документи для державної реєстрації подаються заявником особисто або можуть надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення (ст. 8, 24, 42 Закону). Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими частинами першою - п'ятою статті 25 Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими статтею 43 Закону для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Юридична особа припиняється у результаті (ст.33 Закону):

- передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації);

- ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця проводиться у разі (ст.46 Закону):

- прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

- смерті фізичної особи-підприємця;

- постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

- постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

- постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

За проведення реєстраційних процедур справляється реєстраційний збір (ст. 10 Закону):

Державна реєстрація:

- юридичних осіб – 10 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (170 гривень);

- фізичних осіб - 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (34 грн.).

- змін до установчих документів, зміни імені або місця проживання фізичної особи – підприємця (ст.10 Закону) – 30% реєстраційного збору (відповідно 51 грн. і 10, 20 грн.).

- заміна свідоцтва у зв'язку з його втратою або пошкодженням (ст.10 Закону) – 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.). Кошти за державну реєстрацію зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи-підприємця.

За одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру (ст.20 Закону) - розмір оплати встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

За одержання виписки з Єдиного державного реєстру (ст.21 Закону) – 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.) - надається юридичним і фізичним особам за їх запитом.

За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації „Бюлетні державної реєстрації” (ст.22 Закону) – 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.):

- про зменшення статутного фонду юридичної особи;

- про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ;

- про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи;

- про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

- про прийняття фізичною особою – підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності – 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.).

За проведення резервування найменування юридичної особи (ст. 23 Закону) – 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (34 грн.).


Управління економічного розвитку та інфраструктури Заставнівської РДА © 2019
Адреса: 59400, м. Заставна, вул. Чорновола, 6
Телефон/факс: (03737) 3-19-89
E-mail: econ_zrda@ukr.net
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання
на офіційний сайт Управління економічного розвитку та інфраструктури Заставнівської районної державної адміністрації.